สินค้า
Dehydol LS6 TH
กอท.ฮล. 99H2190201260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I2290280861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2019
พริกแกงต้มยำ ตราบายศรี
กอท.ฮล. 76A2660621061
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2019
แป้งเครป ตรา บี.ไอ.เอฟ
กอท.ฮล. 771220601156
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750190353
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2019
แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปุยฝ้าย  ตรา ใบหยก
กอท.ฮล. 771221370759
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
กลิ่นกาแฟ (เอชแอล) บีที-22045 ตราเอส เอ็น อะโรมาติก
กอท.ฮล. 99H4380020461
รับรองฮาลาลถึง 06/04/2019
แป้งบัตเตอร์มิกซ์  ตรา บี ไอ เอฟ
กอท.ฮล. 771221901159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877470261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
ACTIVATION CARBON ตรา RIGHT REACTIVATION
กอท.ฮล. 99H0040011060
รับรองฮาลาลถึง 28/09/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99G3530620761
รับรองฮาลาลถึง 02/07/2019
คลาสสิคโค เอฟซีดี-แอลที (เนยเทียม) ตรา VIVO
กอท.ฮล. 61B9861311261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260450761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
น้ำมันไก่
กอท.ฮล. 73A5860760262
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 999920340361
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877600162
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
สีชมพู  (สีผสมอาหาร)  ตรากุญแจ
กอท.ฮล. 99A1670451058
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
Dehydol LS7 16  TH
กอท.ฮล. 99H2190361261
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: