สินค้า
คอลลา เพียว-เอ็ฟ 100%   ตราอดินพ
กอท.ฮล. 99A1670221158
รับรองฮาลาลถึง 13/11/2019
Dehydol LS2 16 TH
กอท.ฮล. 99H2190111260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I2290190861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2019
30665649 กลิ่นอินเตอร์เนชั่นแนลกริลล์ (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020030261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
กลิ่นสโมเคส ซูพรีม โพลี่ ซี (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020590261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
แป้งมันสำปะหลัง ตรา CAP BIN TANG BULAN
กอท.ฮล. 77H5870020461
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2020
กรดแอล - ทาร์ทาริก
กอท.ฮล. 99H3670050261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
เนย (ตรา เบเกอร์เชฟ)
กอท.ฮล. 616320460661
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2019
แป้งฮะเก๋า  ตราใบหยก
กอท.ฮล. 771220230849
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877210261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
คิริโมจิ  ตรา ไทฟูกุ
กอท.ฮล. 811221210759
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99F4481510461
รับรองฮาลาลถึง 17/04/2019
ไดฟุกุรสองุ่น  ตรา ไทฟูกุ
กอท.ฮล. 811221751159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260130761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A2096590261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
กลิ่นใบเตยมะลิ (วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์) ตราวินเนอร์/ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร, 454 มิลลิลิตร
กอท.ฮล. 99A5201120761
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 50H9500060661
รับรองฮาลาลถึง 23/06/2019
FBT 981115 SQUID
กอท.ฮล. 75I8420141161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1876950161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
สารอินทรีย์ป้องกันตะกรันในหม้อต้ม ตราWellman (Aquatreat AR-545 (F.A.S)
กอท.ฮล. 99I0000051161
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
สีเหลืองคิงคอลตาร์ตราซีน  (สีผสมอาหาร)  ตรา ดาว
กอท.ฮล. 99A1670091147
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
-
กอท.ฮล. 18I…0340162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
Dehydol LS1 TH UL (MB)
กอท.ฮล. 99H2190031260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I2290110861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2019
RSB ข้าวผสมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 77B5850020553
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2019
กลิ่นสโมเคส เอ็มบี 12 ดราย (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020510261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750030949
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2019
เครื่องเทศ ตราบายศรี
กอท.ฮล. 75A2660631061
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2019
วัตถุเจือปนอาหาร:สตาร์ชเจล (ไฮดรอกซฺโพรพิล สตาร์ช) ตรา Er-Kang
กอท.ฮล. 99A4570320461
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2019
แป้งทอดกรอบ ตรา ใบหยก
กอท.ฮล. 771220611156
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1876260461
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
แป้งสำเร็จรูปขนมสำหรับต้ม ตรา ใบหยก
กอท.ฮล. 771221380759
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99E9330650661
รับรองฮาลาลถึง 07/06/2019
แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเทมปุระ ไม่มีกลูเตน ตรา บี ไอ เอฟ
กอท.ฮล. 771221911160
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
REACTIVATION ACTIVATION CARBON ตรา RIGHT REACTIVATION
กอท.ฮล. 99H0040021060
รับรองฮาลาลถึง 28/09/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260050761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
EGG YOLK POWDER - E.P.S. S.P.A. / Italy
กอท.ฮล. 26C5490120361
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
พลัฟฟี่ เอฟซีเอฟแอล-แอลที (เนยเทียม) ตรา VIVO
กอท.ฮล. 61B9861321261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99C6642090261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: