สินค้า
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260540761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
-
กอท.ฮล. 18I…0010162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
ออมย่าคาร์บ 8  ตราOMYA
กอท.ฮล. 99I3240070661
รับรองฮาลาลถึง 31/05/2019
สวิซซี่เอ (วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) ตรา สวิซซี่
กอท.ฮล. 99A1670011246
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
สีส้มแทนเจอรีน (สีสังเคราะห์)(วัตถุเจือปนอาหาร) ตรามาสเตอร์คีย์
กอท.ฮล. 99A1670611160
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I2290030861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2019
เอ็นเอฟ โปร ตราบริษัท เอ็นฟู้ด ซัพพลายส์ จำกัด
กอท.ฮล. 99E4550070161
รับรองฮาลาลถึง 13/11/2019
ยีสต์ เอ๊กแทรกท์ ทีเอส01 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020360261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
แป้งข้าวเหนียว ตรา คาวบอย
กอท.ฮล. 77H5920010461
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2020
แป้งทอดกล้วย ตรา MR.HUNG
กอท.ฮล. 77A2660551061
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2019
เอ็นเอฟ โปร พลัส ตราบริษัท เอ็นฟู้ด ซัพพลายส์ จำกัด
กอท.ฮล. 99E4550110361
รับรองฮาลาลถึง 02/03/2019
แป้งฮอทเค้ก  ตราใบหยก
กอท.ฮล. 771220381152
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877290261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำปาท่องโก๋  ตรา ใบหยก
กอท.ฮล. 771221300759
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
โซเดียมไบคาร์บอเนต
กอท.ฮล. 99C6390120761
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2019
ไดฟุกุรสมะพร้าว  ตรา ไทฟูกุ
กอท.ฮล. 811221831159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260210761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์
กอท.ฮล. 99H3670010261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ เครื่องหมายการค้า AGC
กอท.ฮล. 755580030151
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 50H9500150661
รับรองฮาลาลถึง 23/06/2019
LAKSA SEASONING VV-238-891-0
กอท.ฮล. 75I8420221161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877030161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
สารเคมีช่วยในการตกตะกอน  ตราWellman (Well floc A1)
กอท.ฮล. 99I0000071161
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
สีฟ้าสด  (สีผสมอาหาร) (วัตถุเจือปนอาหาร)  ตราดาว
กอท.ฮล. 99A1670181052
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
วุ้นผงอะการ์ อะการ์ (วุ้นผงสำหรับทำขนม) ตราปลาตะเพียนทอง
กอท.ฮล. 68A5150010748
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2019
กลิ่นกริลลิน เอสดี-20 จีเอฟ (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020270261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
กรดแอล - แอสคอร์บิก
กอท.ฮล. 99H3670040261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750110949
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2019
ผงใยอาหารจากชิโครี่ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ตรา นิวทรีชั่น
กอท.ฮล. 10I4020071061
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H6460020461
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2019
ไดฟูกุรสโกโก้ ตรา บี.ไอ.เอฟ.
กอท.ฮล. 811220861157
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877390261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
แป้งขนมใส่ไส้ ตรา ใบหยก
กอท.ฮล. 771221501159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99G3530540761
รับรองฮาลาลถึง 02/07/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I5180041061
รับรองฮาลาลถึง 11/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260370761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
-
กอท.ฮล. 99G0491180461
รับรองฮาลาลถึง 06/04/2019
โซดาแอช เด้นส์
กอท.ฮล. 99D6230081260
รับรองฮาลาลถึง 15/12/2019
เดอะคอลลา
กอท.ฮล. 99G1360080560
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: