สินค้า
เอ็นเอฟ โปร พลัส ตราบริษัท เอ็นฟู้ด ซัพพลายส์ จำกัด
กอท.ฮล. 99E4550110361
รับรองฮาลาลถึง 02/03/2019
แป้งฮอทเค้ก ตราใบหยก
กอท.ฮล. 771220381152
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877290261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำปาท่องโก๋ ตรา ใบหยก
กอท.ฮล. 771221300759
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
โซเดียมไบคาร์บอเนต
กอท.ฮล. 99C6390120761
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2019
ไดฟุกุรสมะพร้าว ตรา ไทฟูกุ
กอท.ฮล. 811221831159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260210761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ เครื่องหมายการค้า AGC
กอท.ฮล. 755580030151
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 50H9500150661
รับรองฮาลาลถึง 23/06/2019
LAKSA SEASONING VV-238-891-0
กอท.ฮล. 75I8420221161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877030161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
สารเคมีช่วยในการตกตะกอน ตราWellman (Well floc A1)
กอท.ฮล. 99I0000071161
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
สีฟ้าสด (สีผสมอาหาร) (วัตถุเจือปนอาหาร) ตราดาว
กอท.ฮล. 99A1670181052
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
คอลลา เพียว-เอ็ฟ 100%  ตราอดินพ
กอท.ฮล. 99A1670221158
รับรองฮาลาลถึง 13/11/2019
Dehydol LS2 16 TH
กอท.ฮล. 99H2190111260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I2290190861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2019
30665649 กลิ่นอินเตอร์เนชั่นแนลกริลล์ (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020030261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
กลิ่นสโมเคส ซูพรีม โพลี่ ซี (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020590261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
-
กอท.ฮล. 99G0491170461
รับรองฮาลาลถึง 06/04/2019
แป้งมันสำปะหลัง ตรา CAP BIN TANG BULAN
กอท.ฮล. 77H5870020461
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2020
กรดแอล - ทาร์ทาริก
กอท.ฮล. 99H3670050261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
เนย (ตรา เบเกอร์เชฟ)
กอท.ฮล. 616320460661
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2019
แป้งฮะเก๋า ตราใบหยก
กอท.ฮล. 771220230849
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877210261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
คิริโมจิ ตรา ไทฟูกุ
กอท.ฮล. 811221210759
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99F4481510461
รับรองฮาลาลถึง 17/04/2019
ไดฟุกุรสองุ่น ตรา ไทฟูกุ
กอท.ฮล. 811221751159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260130761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
กลิ่นใบเตยมะลิ (วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์) ตราวินเนอร์/ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร, 454 มิลลิลิตร
กอท.ฮล. 99A5201120761
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 50H9500060661
รับรองฮาลาลถึง 23/06/2019
FBT 981115 SQUID
กอท.ฮล. 75I8420141161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1876950161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
สารอินทรีย์ป้องกันตะกรันในหม้อต้ม ตราWellman (Aquatreat AR-545 (F.A.S)
กอท.ฮล. 99I0000051161
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
สีเหลืองคิงคอลตาร์ตราซีน (สีผสมอาหาร) ตรา ดาว
กอท.ฮล. 99A1670091147
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
-
กอท.ฮล. 18I…0340162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
Dehydol LS1 TH UL (MB)
กอท.ฮล. 99H2190031260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I2290110861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2019
RSB ข้าวผสมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 77B5850020553
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99E7010030259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
กลิ่นสโมเคส เอ็มบี 12 ดราย (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020510261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: