สินค้า
คลาสสิคโค เอฟซีซี-แอลที (เนยเทียม) ตรา VIVO
กอท.ฮล. 61B9861301261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260440761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
-
กอท.ฮล. 18I…0030162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 999920330361
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877590162
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
สีเขียวใบไม้  (สีสังเคราะห์)(วัตถุเจือปนอาหาร) ตรามาสเตอร์คีย์
กอท.ฮล. 99A1670441058
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
Dehydol LS30 TH
กอท.ฮล. 99H2190351261
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
วุ้นผงอะการ์ อะการ์ (วุ้นผงสำหรับทำขนม) ตราปลาตะเพียนทอง
กอท.ฮล. 68A5150010748
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2019
สวิซซี่ เอ 2 (วัตถุเจือปนอาหาร) ตรา นิวทรีชั่น
กอท.ฮล. 99I4020171061
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2019
แป้งมันสำปะหลัง ตรา ลาซาท
กอท.ฮล. 77H5860030461
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2020
ไดฟุกุรสชาเขียว ตรา ไทฟูกุ
กอท.ฮล. 811220920158
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750340357
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2019
แป้งขนมจ่ามงกุฏ  ตรา ใบหยก
กอท.ฮล. 771221561159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
กลิ่นใบเตยครีม (วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์) ตราวินเนอร์/ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร, 454 มิลลิลิตร
กอท.ฮล. 99A5200930761
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2019
กลิ่นอาร์เอ03099 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020380261
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
เอ็กซ์เตอร์ เคบีเอส
กอท.ฮล. 99C2300250860
รับรองฮาลาลถึง 08/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877380261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
อาร์บีดี ปาล์ม ออยล์ (อาร์พีโอ-เคแอล-บ็อกซ์)(น้ำมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี) ตรา FUJI
กอท.ฮล. 73B9861461261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99G3530530761
รับรองฮาลาลถึง 02/07/2019
-
กอท.ฮล. 18I…0150162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260360761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
วาชิโด้ คอลลาเจน
กอท.ฮล. 99G1360070560
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2019
ผงฟูดับเบิลแอกติง (วัตถุเจือปนอาหาร) ตรามาสเตอร์คีย์
กอท.ฮล. 99A1670651261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877190161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
สีแดงกุหลาบ(สีสังเคราะห์)(วัตถุเจือปนอาหาร) ตรามาสเตอร์คีย์
กอท.ฮล. 99A1670361058
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
Dehydol LS9 TH UL (MB)
กอท.ฮล. 99H2190271260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I2290350861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2019
คอลลาเจนเปปไทด์จากปลา (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ตรา นิวทรีชั่น
กอท.ฮล. 10I4020051061
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2019
น้ำตาล ตรา ใบหยก
กอท.ฮล. 741220831157
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750260356
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2019
แป้งสาลีเฉพาะ  ตรา ใบหยก
กอท.ฮล. 771221440759
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
แซนแทนกัม เอ็ฟ 80 (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99G0150070360
รับรองฮาลาลถึง 27/03/2019
วุ้นน้ำมะพร้าว
กอท.ฮล. 53C7180010756
รับรองฮาลาลถึง 26/08/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99F4481410461
รับรองฮาลาลถึง 17/04/2019
กลุ่มพรีเจล แวคซี่คอร์น สตาร์ช ตรา Starpro และ SSAMS
กอท.ฮล. 77I6990021161
รับรองฮาลาลถึง 18/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260020761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
คลาสสิคโค เอฟซีบีอาร์แอลที-บี (เนยเทียม) ตรา VIVO
กอท.ฮล. 61B9861381261
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260520761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
-
กอท.ฮล. 18I…0070162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: