สินค้า
รับรองกระบวนการจัดเก็บสินค้าตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 102I7410010961
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2019
ไบรท์เทนนิ่ง โซฟ ตราโอ-ยูซุ
กอท.ฮล. 13I2810030861
รับรองฮาลาลถึง 30/08/2019