สินค้า
White Kidney Bean Extract 8000 AIU/G - Apollo Ingredients India Pvt.Ltd./India
กอท.ฮล. 99D2002660461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Linseed Meal - Lidgewood Seeds
กอท.ฮล. 99F1601670860
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
Cumin  ground - Swani Spice Mills Pvt Ltd./India
กอท.ฮล. 99D2002650461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Coriander seed ground - Swani Spice Mills Pvt Ltd. / India
กอท.ฮล. 99D2002640461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Dong Quai - Shanghai Novanat Co.,ltd. / China
กอท.ฮล. 99D2002720461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Garlic Flake - Chiangrai Food Co.,Ltd.
กอท.ฮล. 99D2002630461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Safflower - Shanghai Novanat Co.,ltd. / China
กอท.ฮล. 99D2002710461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Senna Pods - Rangker Agro INC / India
กอท.ฮล. 99D2002700461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Muscat Grape Flavour 200027 - Xumei (Kaifeng) Bio Technology Co.,ltd/ China
กอท.ฮล. 99D2002620461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Senna Leaves Prime-3 - Rangker Agro INC/ India
กอท.ฮล. 99D2002690461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Green Chilli flavour 730035 - Xumei (Kaifeng) Bio Technology Co.,ltd/ China
กอท.ฮล. 99D2002610461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Panax Ginseng Extract Powder - Hongju Biotech Co.,ltd / China
กอท.ฮล. 99D2002680461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Sichun Pepper Chicken Flavour 730079 - Xumei (Kaifeng) Bio Technology Co.,ltd/ China
กอท.ฮล. 99D2002600461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Garcinia Cambogia Extract powder 60% HCL - Indfrag Biosciences Inc./India
กอท.ฮล. 99D2002670461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Mu La Powder Falvour XM-1879C - Xumei (Kaifeng) Bio Technology Co.,ltd/ China
กอท.ฮล. 99D2002590461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: