สินค้า
Safflower - Shanghai Novanat Co.,ltd. / China
กอท.ฮล. 99D2002710461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Garlic Flake - Chiangrai Food Co.,Ltd.
กอท.ฮล. 99D2002630461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Senna Pods - Rangker Agro INC / India
กอท.ฮล. 99D2002700461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Muscat Grape Flavour 200027 - Xumei (Kaifeng) Bio Technology Co.,ltd/ China
กอท.ฮล. 99D2002620461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Senna Leaves Prime-3 - Rangker Agro INC/ India
กอท.ฮล. 99D2002690461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Green Chilli flavour 730035 - Xumei (Kaifeng) Bio Technology Co.,ltd/ China
กอท.ฮล. 99D2002610461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
Sichun Pepper Chicken Flavour 730079 - Xumei (Kaifeng) Bio Technology Co.,ltd/ China
กอท.ฮล. 99D2002600461
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: