สินค้า
รับรองกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กอท.ฮล. 10H6600010461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2019
เอฟซี 95 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190421160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอสพีอี (ตราเอสเลส)
กอท.ฮล. 99H7880150561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
แซดเอช (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880070561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
จำหน่ายไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I3120010861
รับรองฮาลาลถึง 10/08/2019
เรนโบว์ แอลฟา ตรานกอินทรีคู่
กอท.ฮล. 17C6500210359
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอฟซี 25 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190331160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
ซี - คาไลน์ เอส ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190251160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เทอโบ  ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17H6240050361
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอฟซี 91 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190411160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซดวี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880140561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
แซดเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880060561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
คลังสินค้า แอล
กอท.ฮล. 102I.........0010162
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2020
รับรองกระบวนการผลิต
กอท.ฮล. 601720560360
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2019
เพอร์เฟค เอ็ม  ตรานกอินทรีคู่
กอท.ฮล. 17C6500200359
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอฟซี 20 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190321160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
ซี - คาไลน์ ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190241160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แอ็คทีฟ 2 ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17H6240040361
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอฟซี 90 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190401160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอสเอสเอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880130561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880050561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
แคลเซี่ยมซัลเฟตไดไฮเดรต  ตรา GreenCal
กอท.ฮล. 99D1640020361
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2019
พูรา - วี15
กอท.ฮล. 99A5990531261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เอนริช  ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17C6500190359
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอสซี - 60 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190311160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
คลอโรแซน ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190231160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอฟเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880120561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟเอ็กซ์ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880040561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
พีเอ - 70 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190471160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แอ็คทีฟ 1 ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17H6240030361
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอฟซี 88 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190391160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
ว้าว  ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17C6500180359
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอสซี -22 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190301160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: