สินค้า
คลอโรแซน ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190231160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
พูรา - วี15
กอท.ฮล. 99A5990531261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เอสซี - 60 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190311160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เบทเทอร์ แม็กซ์ เอ็ม ตรานกอินทรีคู่
กอท.ฮล. 17C6500250361
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอฟเอ็กซ์ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880040561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
แอ็คทีฟ 1 ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17H6240030361
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอฟซี 50 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190441160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอฟเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880120561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟซี 75 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190361160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
คิว - แซน เอช ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190221160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เน็กซ์เจน แซน 415 พลัส
กอท.ฮล. 99A5990521261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เทอโบ ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17C6500240359
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอสซี -22 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190301160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอนริช ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17H6240020361
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอฟซี 99 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190431160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอสเอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880110561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
แซดพี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880030561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เน็กซ์เจน แซน 415
กอท.ฮล. 99A5990511261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
แอ็คทีฟ 2 ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17C6500230359
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
โมโน ซีไอพี ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190291160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
คิว - แซน เอ็ม ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190211160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
ว้าว ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17H6240010361
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอฟซี 95 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190421160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอสพี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880100561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
แซดพีที (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880020561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เน็กซ์เจน แซน 405
กอท.ฮล. 99A5990501261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
แอ็คทีฟ 1 ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17C6500220359
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอสเอ็ม - 45 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190281160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
คิว - แซน ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190201160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
โครเนส โคลคลีน ดีไอ 2012
กอท.ฮล. 99A5990491261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เอฟซี 91 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190411160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอสเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880090561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
แซดดับเบิลยูขีดหนึ่ง ตราAgeless
กอท.ฮล. 99H7880010561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
คลังสินค้า แอล
กอท.ฮล. 102I.........0010162
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2020
เอฟซี 70 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190351160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เรนโบว์ แอลฟา ตรานกอินทรีคู่
กอท.ฮล. 17C6500210359
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอสเอ็ม - 40 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190271160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
รับรองกระบวนการผลิต นม
กอท.ฮล. 94F4270021061
รับรองฮาลาลถึง 16/10/2019
ดูร็อกซ์-มิสท์
กอท.ฮล. 99A5990481261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เอฟซี 90 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190401160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซด (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880080561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
คลังสินค้าฮาลาล
กอท.ฮล. 100G0560010360
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2019
แคลเซี่ยมซัลเฟตไดไฮเดรต ตรา GreenCal
กอท.ฮล. 99D1640020361
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2019
เพอร์เฟค เอ็ม ตรานกอินทรีคู่
กอท.ฮล. 17C6500200359
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอสเอ็ม -3 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190261160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
รับรองกระบวนการผลิต สเปรย์กำจัดยุงและแมลงวัน
กอท.ฮล. 15I5360011061
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2019
เอฟซี 40 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190341160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอฟซี 88 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190391160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซดเอช (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880070561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
รับรองกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กอท.ฮล. 10H6600010461
รับรองฮาลาลถึง 03/04/2019
พีเอ - 70 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190471160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอสพีอี (ตราเอสเลส)
กอท.ฮล. 99H7880150561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอนริช ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17C6500190359
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
ซี - คาไลน์ เอส ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190251160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
จำหน่ายไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I3120010861
รับรองฮาลาลถึง 10/08/2019
เอฟซี 25 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190331160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอฟซี 85 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190381160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซดเอ (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880060561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เทอโบ ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17H6240050361
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอฟซี 53 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190461160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
แซดวี (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880140561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
ว้าว ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17C6500180359
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
ซี - คาไลน์ ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190241160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
รับรองกระบวนการผลิต
กอท.ฮล. 601720560360
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2019
เอฟซี 20 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190321160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880050561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
แอ็คทีฟ 2 ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17H6240040361
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
เอฟซี 52 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190451160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
เอสเอสเอส (ตราเอจเลส)
กอท.ฮล. 99H7880130561
รับรองฮาลาลถึง 07/05/2019
เอฟซี 77 ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190371160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019