แบรนด์ >> GIVAUDAN
GIVAUDAN
ชื่อแบรนด์ : GIVAUDAN
บริษัท : บริษัท จีวอฎัน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 9 บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร : 0-2716-4900
เบอร์โทรสาร : 0-2716-4903
แชร์หน้านี้ :
แบรนด์ภายใต้บริษัท
Chicken Flavour 610044A - GIVAUDAN / Australia
กอท.ฮล. 9999117400161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
EGG YOLK SALTED WITH CURRY LEAF SEASONING P-362141
กอท.ฮล. 75I8420191161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Chicken Flavour P-320555 - GIVAUDAN / Indonesia
กอท.ฮล. 9999117320161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
SZECHUAN PEPPER MARINADE P-282478
กอท.ฮล. 75I842011161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Fermented Rice Flavour L-206071 - GIVAUDAN / Indonesia
กอท.ฮล. 9999117240161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
CEREAL FRAGRANCE SEASONING Y-148365
กอท.ฮล. 75I8420041161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Honey flavour L-115434 - GIVAUDAN - Singapore
กอท.ฮล. 9999117150161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Lime Flavour L- 265687 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117640161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Chocolate Caramel Flavour L-329856 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117070161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Pineapple Flavour 76136-31 - GIVAUDAN / Switzerland
กอท.ฮล. 9999117560161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Strawberry Flavour RK - 133-900-1 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999116990161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Strawberry Flavour L-305513 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117480161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Vanilla Flavour JY-347-330-1 - GIVAUDAN / Indonesia
กอท.ฮล. 9999117390161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
KEBAB MARINADE P-349719
กอท.ฮล. 75I8420181161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Nori (Spicy) Flavour K-328552 - GIVAUDAN / Indonesia
กอท.ฮล. 9999117310161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
GOLDEN LEAF SEASONING P-315378
กอท.ฮล. 75I8420101161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Nam Prik Pow L-119076 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117230161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
FLAMING CHILLI P-074808
กอท.ฮล. 75I8420021161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Lime Flavour L-282742 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117140161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Chicken Flavour P-032697 - GIVAUDAN / Indonesia
กอท.ฮล. 9999117630161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Chocolate Ghana Extra L-320120 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117060161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Mango Flavour UV-758-660-0 - GIVAUDAN / Indonesia
กอท.ฮล. 9999117550161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Vanilla (creamy) Flavour L-307296 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999116980161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Oakrong Mango flavor L-116511 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117470161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Holy Basil (Fresh) Flavour L-310375 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117380161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
BUTTER CEREAL SEASONING NH-021-119-3
กอท.ฮล. 75I8420171161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Hot Chilli Flavor K-148420 - GIVAUDAN / Indonesia
กอท.ฮล. 9999117300161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
SPICY CHEDDAR MARINADE P-312275
กอท.ฮล. 75I8420091161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Soy sauce Flavour S-126250 - GIVAUDAN / Switzerland
กอท.ฮล. 9999117220161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
CHICKEN STOCK SEASONING FLAVOUR P-036505
กอท.ฮล. 75I8420011161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Chocolate Malt L-320304 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117050161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Coffee Flavour 450-00316-03 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117540161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Vanilla Flavour L-307298 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999116970161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Smoke (earthy) Flavour L-335016 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117460161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Seaweed Flavour P-155469 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117130161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Strawberry Osmanthus Flavour SO - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117620161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Hot & Spicy Flavour K-332638 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117290161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
HOT CHILI SEASONING P-279497
กอท.ฮล. 75I8420081161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Steak & Onion Flavour L-133031 - GIVAUDAN / Switzerland
กอท.ฮล. 9999117210161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Kyoho Grape Flavour L-307124 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117700161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: