สินค้า>>บริโภค>>ทูน่าสเต็กในน้ำแร่ ตรา ซีเล็ค
ทูน่าสเต็กในน้ำแร่ ตรา ซีเล็ค
รหัสสินค้า : 431082100956       
รับรองฮาลาลถึง : 23/09/2019
ชื่อแบรนด์ : อะยัม
บริษัท : บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่ 979/13-16 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 02-2980025
เบอร์โทรสาร : 02-2980550
   แชร์หน้านี้
ทูน่าสเต็กในน้ำแร่ ตรา ซีเล็ค
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
Tuna with Chili
กอท.ฮล. 431082140956
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
Spring Water
กอท.ฮล. 901081620954
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ