สินค้า>>วัตถุดิบส่วนผสม>>กรดไนตริก 68% ตรา TNC
กรดไนตริก 68% ตรา TNC
รหัสสินค้า : 99E1520010858       
รับรองฮาลาลถึง : 02/08/2019
ชื่อแบรนด์ : TNC
บริษัท : บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
ที่อยู่ 26/56 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนจันทน์ตัดใหม่ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร : 0-2678-6600-6
เบอร์โทรสาร : 0-2678-5484
   แชร์หน้านี้
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
กรดไนตริก 60%  ตรา TNC
กอท.ฮล. 99E1520040858
รับรองฮาลาลถึง 02/08/2019
กรดไนตริก 68%  ตรา TNC
กอท.ฮล. 99E1520010858
รับรองฮาลาลถึง 02/08/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
สีเขียวใบไม้  (สีสังเคราะห์)(วัตถุเจือปนอาหาร) ตรามาสเตอร์คีย์
กอท.ฮล. 99A1670441058
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
-
กอท.ฮล. 18I…0270162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
Dehydol LS9 TH
กอท.ฮล. 99H2190261260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
สารส้มน้ำ 8% ตรา SCC
กอท.ฮล. 99B5200030261
รับรองฮาลาลถึง 11/01/2019