สินค้า>>ประเภทอื่นๆ>>ดูร็อกซ์-มิสท์
ดูร็อกซ์-มิสท์
รหัสสินค้า : 99A5990481261       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
   แชร์หน้านี้
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
โครเนส คอลคลีน ดีไอ 1201
กอท.ฮล. 99A5990461259
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ไบโออ๊อกซี่ - 100
กอท.ฮล. 99A5990201251
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์  50% HP
กอท.ฮล. 99A5990051248
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เททร้าเมท -35
กอท.ฮล. 99A5990341253
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
เอนริช  ตราอัคนี
กอท.ฮล. 17C6500190359
รับรองฮาลาลถึง 18/03/2019
คิว - แซน ตรา Flussig Chem
กอท.ฮล. 15F2190201160
รับรองฮาลาลถึง 31/10/2019
จำหน่ายไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I3120010861
รับรองฮาลาลถึง 10/08/2019