สินค้า>>วัตถุดิบส่วนผสม>>Dehydol LS1 TH "Dehydol" Brand
Dehydol LS1 TH "Dehydol" Brand
รหัสสินค้า : 99H2190011260       
รับรองฮาลาลถึง : 06/12/2019
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็ก อาคาร เอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2265-8100/038-977205
เบอร์โทรสาร : 038-977223
   แชร์หน้านี้
Dehydol LS1 TH "Dehydol" Brand
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
Dehydol LS1 TH
กอท.ฮล. 99H2190011260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
สีเขียวใบไม้  (สีสังเคราะห์)(วัตถุเจือปนอาหาร) ตรามาสเตอร์คีย์
กอท.ฮล. 99A1670441058
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
-
กอท.ฮล. 18I…0270162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
Dehydol LS9 TH
กอท.ฮล. 99H2190261260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
สารส้มน้ำ 8% ตรา SCC
กอท.ฮล. 99B5200030261
รับรองฮาลาลถึง 11/01/2019