สินค้า
Dehydol LS11 TH
กอท.ฮล. 99H2190291260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I2290370861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2019
กลิ่นกริลลิน 3053 (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020210261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
กลิ่นควัน เอ็นไวโร 24 พีบี (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020470261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750290356
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2019
  แป้งมันสำปะหลัง   ตราใบหยก
กอท.ฮล. 771220031141
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
แป้งข้าวเหนียว ตรา บี ไอ เอฟ
กอท.ฮล. 771221101158
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
ขนมโมจิสไตล์ญี่ปุ่นรสชาไทย ตรา ไทฟูกุ
กอท.ฮล. 811221681159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877330261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
กลิ่นกะทิ (วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์) ตราวินเนอร์/ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร, 454 มิลลิลิตร
กอท.ฮล. 99A5201050761
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99E9330680661
รับรองฮาลาลถึง 07/06/2019
GOLDEN SEASONING Y-221304
กอท.ฮล. 75I8420071161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99h9260310761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99G9670111161
รับรองฮาลาลถึง 13/11/2019
เอฟวี100
กอท.ฮล. 99G1360020560
รับรองฮาลาลถึง 03/05/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A2096640261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877130161
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
-
กอท.ฮล. 18I…0030162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
สีน้ำเงินเอดิคอลบริลเลียนท์บลู เอ็ฟซีเอ็ฟ (สีผสมอาหาร)  ตรากุญแจ
กอท.ฮล. 99A1670301058
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
Dehydol LS7 TH
กอท.ฮล. 99H2190211260
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99I2290290861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2019
กลิ่นชาร์เด็กซ์ แอปเปิ้ลวู้ด 6023 จีเอฟ (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020130261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
กลิ่นหอมทอด เอฟแอล ดับบลิวโอเอ็นเอ็ฟ 6161โอเอส (วัตถุแต่งกลิ่นธรรมชาติ)
กอท.ฮล. 99H4020690261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750210953
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2019
ผงมะเขือเทศ ตรา นิวทรีชั่น
กอท.ฮล. 99I4020211061
รับรองฮาลาลถึง 01/10/2019
โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ซีเอ็มซีดับเบิลยูวาย 2500 พี  (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 99G0150020360
รับรองฮาลาลถึง 27/03/2019
แป้งเทมปุระ ตรา บี ไอ เอฟ
กอท.ฮล. 771220960158
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877490261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
แป้งขนมกรอบเค็ม  ตรา ใบหยก
กอท.ฮล. 771221601159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99G3530640761
รับรองฮาลาลถึง 02/07/2019
กลิ่นนมสด (วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์) ตราวินเนอร์/ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร, 454 มิลลิลิตร
กอท.ฮล. 99A5200970761
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99H9260470761
รับรองฮาลาลถึง 10/07/2019
เกลือป่น
กอท.ฮล. 74F3660011059
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 999920360361
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2019
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877610162
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
-
กอท.ฮล. 18I…0190162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
เอดิเลค ปองโซ 4 อาร์  (สีผสมอาหาร)  ตรากุญแจ
กอท.ฮล. 99A1670461058
รับรองฮาลาลถึง 12/10/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: