แบรนด์ >> เอเอฟเอ็ม
เอเอฟเอ็ม
ชื่อแบรนด์ : เอเอฟเอ็ม
บริษัท : บริษัท ธาริกัน ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่ 33 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร : 090-9268499, 0-2520-3319-20 ต่อ 215
เบอร์โทรสาร : 0-25203520
แบรนด์ภายใต้บริษัท
โบโลน่าไก่
กอท.ฮล. 27F9700510962
รับรองฮาลาลถึง 11/09/2020
โบโลน่าไก่พริก
กอท.ฮล. 27F9700520962
รับรองฮาลาลถึง 11/09/2020
ค็อกเทลสโม๊คกี้
กอท.ฮล. 21F9700240361
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2020
ค็อกเทลสโม๊คกี้
กอท.ฮล. 21F9700240361
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2021
แซนวิชไก่แผ่น
กอท.ฮล. 27F9700150360
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2020
แซนวิชไก่แผ่น
กอท.ฮล. 27F9700150360
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2021
แหนมไก่แท่ง (15+1)
กอท.ฮล. 21F9700140360
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2020
แหนมไก่แท่ง (15+1)
กอท.ฮล. 21F9700140360
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2021
จ๊อหมึกผสมไก่
กอท.ฮล. 43F9700130360
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2020
จ๊อหมึกผสมไก่
กอท.ฮล. 43F9700130360
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2021
ไส้กรอกไก่ย่างลุยไฟ
กอท.ฮล. 21F9700100360
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2020
ไส้กรอกไก่ย่างลุยไฟ
กอท.ฮล. 21F9700100360
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2021
ไส้กรอกไก่รสปลาหมึก
กอท.ฮล. 21F9700090360
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2020
ไส้กรอกไก่รสปลาหมึก
กอท.ฮล. 21F9700090360
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2021
นักเก็ตไก่
กอท.ฮล. 27K0420030962
รับรองฮาลาลถึง 11/09/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: