ค้นหาผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

สินค้าใหม่ อยากแนะนำ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส.โอ.ดี มอร์ (ตรา นิวทรินัล)
กอท.ฮล. : 10N6160010165
รับรองถึง : 19/01/2566
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส.โอ.ดี มอร์ (ตรา นิวทรินัล)
กอท.ฮล. : 10N6160010165
รับรองถึง : 19/01/2566
ข้าวโพดหวานชนิดเมล็ด
กอท.ฮล. : 52N6140020165
รับรองถึง : 31/12/2565
ครีมข้าวโพด
กอท.ฮล. : 52N6140010165
รับรองถึง : 31/12/2565
ข้าวโพดหวานชนิดเมล็ด
กอท.ฮล. : 52N6130020165
รับรองถึง : 31/12/2565
ครีมข้าวโพด
กอท.ฮล. : 52N6130010165
รับรองถึง : 31/12/2565
ครีมข้าวโพด
กอท.ฮล. : 52N6120010165
รับรองถึง : 31/12/2565
ข้าวโพดหวานชนิดเมล็ด
กอท.ฮล. : 52N6120020165
รับรองถึง : 31/12/2565
ข้าวโพดหวานชนิดเมล็ด
กอท.ฮล. : 52N6110020165
รับรองถึง : 31/12/2565
ครีมข้าวโพด
กอท.ฮล. : 52N6110010165
รับรองถึง : 31/12/2565
What's Halal Thai?
At your Fingertip

ตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์ฮาลาล
Halal Product Checking Status

วัตถุประสงค์เว็บไซต์

ค้นหาผลิตภัณฑ์

พิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการค้นหา หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบการรับรองฮาลาล

เจอรายละเอียดสินค้าและข้อมูลผู้ผลิต

ติดต่อกับผู้ผลิตได้

สามารถสั่งซื้อและติดต่อผู้ผลิต